This Day in History: 1794-10-10

Bitwa pod Maciejowicami. W czasie insurekcji kościuszkowskiej, aby nie dopuścić do połączenia nadchodzącego z Ukrainy 12-tys. korpusu feldmarszałka Aleksandra Suworowa z siłami pruskimi, dowodzonymi czasowo przez gen. Iwana Fersena, Kościuszko postanowił rozbić oba korpusy oddzielnie.