This Day in History: 1794-05-10

Najwyższy Naczelnik Siły Zbrojnej Narodowej Tadeusz Kościuszko powołał Radę Najwyższą Narodową. Miała pełnić funkcję centralnej władzy cywilnej podczas insurekcji.