This Day in History: 1794-03-24

Przysięga Tadeusza Kościuszki na Rynku Krakowskim dała początek Powstaniu Kościuszkowskiego – powstaniu narodowemu przeciw Rosji, a następnie także przeciw Prusom, trwającemu do 16 XI 1794. Powstanie objęło swym zasięgiem prawie wszystkie dzielnice ówczesnego państwa polskiego.