This Day in History: 1793-01-23

Caryca Rosji Katarzyna II. oraz król Prus Fryderyk Wilhelm II. podpisali w Petersburgu traktat podziałowy ziem Rzeczpospolitej. Po podpisaniu traktatu wojska pruskie wkroczyły do Wielkopolski, natomiast oddziały rosyjskie zajęły wschodnie tereny Rzeczpospolitej. II. rozbiór Polski był kompromitacją obozu targowiczan, jak i króla Stanisława Poniatowskiego, pragnących oprzeć integralność państwa o sojusz z Rosją.