This Day in History: 1791-05-03

Uchwalono „Konstytucję 3 Maja”. Sejm Czteroletni po burzliwej debacie przyjął przez aklamację ustawę rządową, która przeszła do historii jako „Konstytucja 3 Maja”. Była drugą na świecie i pierwszą w Europie ustawą regulującą organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli. Na mocy tej uchwały, Rzeczpospolita stawała się monarchią konstytucyjną.