This Day in History: 1702-05-15

Zmarł Feliks Kazimierz Potocki – hetman wielki koronny i kasztelan krakowski. Brał udział m.in. w 1673 r. w bitwie pod Chocimiem i w bojach z Turcją za Jana III Sobieskiego.