This Day in History: 1683-09-12

Zwycięstwo Jana III Sobieskiego pod Wiedniem. Konsekwencją było pokonanie Imperium Osmańskiego i ochronienie Europy przed islamizacją.