This Day in History: 1657-05-16

Zamordowano Andrzeja Bobolę –  jezuitę, męczennika, jednego z trzech patronów Polski. Kanonizował go Pius XI 17 kwietnia 1938.