This Day in History: 1652-06-03

Zaczęła się rzeź kilku tysięcy Polaków wziętych do niewoli pod Batohem (uroczyskiem w pobliżu dzisiejszego miasta Ładyżyn na Ukrainie). Tatarzy i Kozacy, na osobisty rozkaz Chmielnickiego, związanym jeńcom podrzynali gardła i ścinali głowy. Zginęła elita I. Rzeczypospolitej. Batoh zwany jest sarmackim Katyniem.