This Day in History: 1611-10-29

Hetman Stanisław Żółkiewski powrócił triumfalnie do Warszawy z wojny moskiewskiej. W Zamku Królewskim rosyjski car Wasyl IV Szujski bił pokłony przed królem Polski, Zygmuntem III Wazą.