This Day in History: 1602-05-17

Podczas wojny polsko- szwedzkiej (1600-1611) wojska Rzeczypospolitej po dowództwem hetmana wielkiego koronnego Jana Zamoyskiego oblegały miasto Felin w Inflantach. Szturmująca od kilku dni Felin piechota polsko-kozacka wdarła się do miasta i je opanowała. Następnie ruszyła na zamek. Po krwawych walkach obrońcy zamku zgodzili się na kapitulację. Jednak pozostający na zamku Finowie nie zgodzili się skapitulować i wysadzili się w powietrze.