This Day in History: 1573-05-20

W okresie bezkrólewia po śmierci Zygmunta Augusta sejm elekcyjny uchwalił i ogłosił artykuły zwane henrykowskimi, określające ustrój Rzeczypospolitej; ustalono kilkanaście kluczowych zasad funkcjonowania ustroju Rzeczypospolitej pod panowaniem królów elekcyjnych.