This Day in History: 1470-05-19

Zmarł w Krakowie w wieku 65 lat Jan Długosz – historyk, kronikarz, dyplomata, wychowawca synów Kazimierza Jagiellończyka.