This Day in History: 1410-07-15

Bitwa pod Grunwaldem. Rycerze Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego pokonali wojska Zakonu Krzyżackiego.  Znienawidzeni Krzyżacy ponieśli klęskę, symbolem której była śmierć wielkiego mistrza Zakonu, Ulricha von Jungingena. Klęska uniemożliwiła dalszy rozwój Państwa Zakonnego i zmniejszyła wpływ niemieckiego zakonu na tę część Europy. Wojskami polskimi dowodził król Polski Władysław Jagiełło, a litewskimi Wielki Książę Witold.