This Day in History: 1364-05-12

Król Kazimierz III. Wielki wydał przywilej fundacyjny Akademii Krakowskiej. Był to drugi uniwersytet, po praskim uniwersytecie, w tej części Europy.