This Day in History: 1308-11-13

Zajęcie Gdańska przez Krzyżaków.