This Day in History: 1295-06-26

Uznanie Orła Białego herbem Polski (koronacja Przemysława II)