Powstanie Warszawskie

9 sierpnia 2017 E Rad 0

Pałacyk Michla. słowa: Józef Szczepański „Ziutek” na melodię „Nie damy popradowej fali”– J. Stiastny. Piosenka to wojenny hymn harcerskiego batalionu „Parasol”. Ułożył go 4 sierpnia 1944 Józef Szczepański podczas kolacji załogi Pałacyku Michla i żołnierzy innych kompanii.