Ruch Polityczny „Wyzwolenie”

26 lipca 2015 E Rad 0

Podstawową formą aktywności Ruchu była działalność wydawnicza. Najważniejszym forum, na którym prezentowano publicystykę oraz myśl polityczną, było pismo „Wyzwolenie”. Zostało założone przez Adama Struga, Janusza Czarniawskiego, Marcina Galca, Lecha Jęczmyka i Jana Bazyla Lipszyca. W skład redakcji wchodzili: Strug, który był redaktorem naczelnym, jego zastępca Galec oraz Małgorzata Dąbrowska, Andrzej Krajewski, Lipszyc i Elżbieta Misiak-Bremer.