Z polityką na co dzień

17 marca 2018 E Rad 0

Aby wzruszyć ten zabetonowany od lat „układ pruszkowski” i doprowadzić do zmian, społeczeństwo Pruszkowa musi aktywnie się organizować i politycznie przygotować się do wyborów samorządowych w 2018 roku.

Możliwa jest zmiana postanowienia prezydenta.

29 czerwca 2015 E Rad 0

W przedmiotowym przypadku kluczowe będzie natomiast dokonanie oceny konkretnego zachowania władczego prezydenta (skorzystania z prerogatywy) polegającego na zmianie lub uchyleniu postanowienia o zarządzeniu referendum, z uwzględnieniem konkretnej treści tego postanowienia, konkretnego momentu czasowego i prawnego środowiska w danym momencie.

Czerwcowe wspomnienia.

3 czerwca 2015 E Rad 0

Wspominamy czerwiec roku 1956, kiedy to robotnicy poznańskich Zakładów im. H. Cegielskiego, wtedy zwanych ZISPO (Zakłady im. Józefa Stalina), wyszli na ulicę, by upomnieć się o swoje prawa.

Wyjątkowe zdjęcie.

3 czerwca 2015 E Rad 0

To przy nim uczyłem się etosu prezydentury, to przy nim uczyłem się tego, kim jest prezydent, a także godności urzędu i godności sprawowania urzędu. To właśnie pan profesor mnie uczył. Stąd moja obecność tutaj.

Referendum na temat JOW nie może się odbyć

14 maja 2015 E Rad 0

Niestety, zapowiedziana sekwencja wydarzeń wzbudza poważne wątpliwości co do jej zgodności z konstytucją, co sprawia, że inicjatywa zmian w prawie wyborczym w zaproponowanym kształcie traci rację bytu. Dlaczego? Wyjaśnię to w kilku punktach: