Miłe miasto

25 maja 2016 E Rad 0

Rozkaz Naczelnego Wodza, który do tego doprowadził, został wydany 2 kwietnia 1919 roku. Wielu doświadczonych dowódców uznawało ten plan za szalony lub co najmniej nierealny. Józef Piłsudski postanowił jednak zdać się na swoich zaufanych i – jak się później okazało – skutecznych żołnierzy w postaci Edwarda Śmigłego – Rydza oraz Władysława Belinę – Prażmowskiego. Naczelnik Państwa nie zawiódł się!