Powróćmy do „Parku Sokoła”

12 maja 2022 E Rad 0

„Inż. Roman Hichel przeprowadza remont pałacyku „Sokoła”. W 1974 roku na wieży pojawia się zegar projektu inżyniera i zegarmistrza Marka Górskiego wykonany w CBKO (w Centralnym Biurze Konstrukcji Obrabiarek) w Pruszkowie.”