Ludzie dawnego Pruszkowa

29 kwietnia 2016 E Rad 0

odczas spaceru będzie można dowiedzieć się, gdzie swój zakład fotograficzny miał autor najstarszych znanych pocztówek z widokami miasta, gdzie mieszkał Józef Kwasiborski, wiceburmistrz Pruszkowa, właściciel drukarni, redaktor i wydawca przedwojennej pruszkowskiej prasy, kto podczas wojny ukrywał kierownika Fabryki Ultramaryny Karola Siemiatycza.