Darowizna na cele statutowe

10 lutego 2020 E Rad 0

Przychody Stowarzyszenia przeznaczone są w całości na realizację celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między jego członków.

Pomnik Nauczycieli Ziemi Pruszkowskiej

31 października 2018 E Rad 0

31 października 2018 r. w nowym miejscu na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pruszkowie, został ponownie odsłonięty Pomnik Nauczycieli Ziemi Pruszkowskiej Poległych i Zamordowanych w Walce z Okupantem Hitlerowskim w latach 1939 – 1945.  

10 kwietnia 2018

12 czerwca 2018 E Rad 0

W niedzielne popołudnie wraz z Starostą Pruszkowskim Panem Maksymem Gołosiem złożyliśmy skromną wiązankę kwiatów przy Epitafium Smoleńskim w kościele św Kazimierza w Pruszkowie. fot. archiwum PSP*2018

Karty Historii

10 lutego 2018 E Rad 0

W okolicach Tomaszowa Mazowieckiego udało im się uciec i dostać do rodziny w Milanówku.

Kolumna Niepodległości

24 stycznia 2018 E Rad 0

W ramach porozumienia międzyinstytucjonalnego „Miasto – Powiat” pozostaje uregulowanie formalności administracyjno-prawnych w udostępnieniu tego terenu oraz wydaniu niezbędnych pozwoleń na budowę.

Kolumna Niepodległości

20 stycznia 2018 E Rad 0

Źle by się jednak stało, gdyby władze samorządowe uznały, że nie wypada odmawiać władzy państwowej i podjęły tę inicjatywę „na siłę”.

Pruskoviana Od endeków do komunistów

15 czerwca 2017 E Rad 0

W opowieść o kolejnych burmistrzach Pruszkowa wplecione zostaną historie o perturbacjach związanych z wyborem włodarzy miasta w latach 1927-1928. Ważną częścią wykładu będzie prezentacja ugrupowań politycznych aktywnych w Pruszkowie, ich działaczy, a także najciekawszych wydarzeń związanych z poszczególnymi ugrupowaniami.

Polacy z Litwy byli w Pruszkowie

15 czerwca 2017 E Rad 0

Podborze. Piękna miejscowość na obrzeżach Puszczy Rudnickiej, która pamięta czasy świetności Rzeczypospolitej Obojga Narodów, ponieważ leżała dawniej na trakcie z Wilna przez Rudniki, Ejszyszki do Krakowa. Przez tą okolicę, najprawdopodobniej, przejeżdżał niejeden orszak królewski i wielkoksiążęcy.