Ceremonia inauguracji prezydentury …

4 sierpnia 2015 E Rad 0

Wciąż także nie wiadomo, czy ręcznie kaligrafowany egzemplarz Konstytucji RP, który na zlecenie Kancelarii Sejmu wykonała artystka p. Ewa Landowska zostanie użyty. Media podają, że powstał z inicjatywy marszałka Sejmu p. R. Sikorskiego i miał być użyty właśnie w czasie zaprzysiężenia Prezydenta RP.