Możliwa jest zmiana postanowienia prezydenta.

29 czerwca 2015 E Rad 0

W przedmiotowym przypadku kluczowe będzie natomiast dokonanie oceny konkretnego zachowania władczego prezydenta (skorzystania z prerogatywy) polegającego na zmianie lub uchyleniu postanowienia o zarządzeniu referendum, z uwzględnieniem konkretnej treści tego postanowienia, konkretnego momentu czasowego i prawnego środowiska w danym momencie.