Pozwólcie nam wierzyć w zwycięstwo!

29 czerwca 2015 E Rad 0

Nie spodziewałem się innego stanowiska ze strony tzw. „establishmentu”, artystów, pseudonaukowców oraz innych awanturników politycznych, oczarowanych „sukcesami” całej IIIRP i Bronisława Komorowskiego, jako prezydenta.

Możliwa jest zmiana postanowienia prezydenta.

29 czerwca 2015 E Rad 0

W przedmiotowym przypadku kluczowe będzie natomiast dokonanie oceny konkretnego zachowania władczego prezydenta (skorzystania z prerogatywy) polegającego na zmianie lub uchyleniu postanowienia o zarządzeniu referendum, z uwzględnieniem konkretnej treści tego postanowienia, konkretnego momentu czasowego i prawnego środowiska w danym momencie.

Wyjątkowe zdjęcie.

3 czerwca 2015 E Rad 0

To przy nim uczyłem się etosu prezydentury, to przy nim uczyłem się tego, kim jest prezydent, a także godności urzędu i godności sprawowania urzędu. To właśnie pan profesor mnie uczył. Stąd moja obecność tutaj.

Dlaczego ?

14 maja 2015 E Rad 0

Pytanie jest prowokacyjne. Czytelnik zapyta: Lepszy od kogo? Lepszy od siebie, gdyby nie był prawnikiem, czy lepszy od innych, którzy prawnikami nie są? I dlaczego lepszy w ogóle? A może trochę pokory?