Przystanek Historia

24 stycznia 2018 E Rad 0

Ważnym momentem w dziejach partii był podział na PPS-Lewicę (sprzeciwiającą się walce o niepodległość Polski) i PPS-Frakcję Rewolucyjną (opowiadającą się za niepodległą Polską), na czele której stanął Piłsudski.