Pruszkowski Pomnik „Wyzwolicieli”

17 lipca 2020 E Rad 0

Gdy zbliżał się dzień odsłonięcia pomnika, generał o nieustalonym nazwisku, jadąc do Helenowa nakazał przerwać pracę i zasłonić pomnik. Inny dygnitarz nakazał zmienić napis. Miał on brzmieć: Wyzwoleńcom i Obroń- com Ojczyzny – Chwała” Nakazał też co drugą głowę żołnierską przyodziać w hełm Armii Czerwonej. Wspomnienia Ireny Horban, Przegląd Pruszkowski nr 1/2013.