Komunikacja bez barier

15 czerwca 2016 E Rad 0

Najbardziej czasochłonne pod względem logistyki były dwie edycje Powiatowego Konkursu Historycznego. Konkurs dedykowany Polskiemu Państwu Podziemnemu pod hasłem „Polacy z bohaterstwa znani”, a skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu pruszkowskiego, cieszył się dużym zainteresowaniem młodzieży.

Konkurs „Odkrywamy Naszą Historię” rozstrzygnięty

20 kwietnia 2016 E Rad 0

Celem Konkursu jest m. in.:
– upamiętnienie działalności Przywódców Polskiego Państwa Podziemnego oraz ważnych wydarzeń historycznych z nimi związanych – szczególnie związanych z Pruszkowem i Powiatem Pruszkowskim, a także upowszechnienie wiedzy o Polakach walczących o niepodległość w czasie II. wojny światowej na terenie Powiatu Pruszkowskiego. …