Dziedzictwo krajobrazu

7 września 2017 E Rad 0

Właśnie taka cegielnia działała od końca XIX wieku na terenie obecnego Parku „Mazowsze”. Po wyczerpaniu złóż i utworzenia stawów, glinki straciły swe dawne znaczenie gospodarcze, ale uzyskały nowe: rekreacyjno-przyrodnicze, które utrzymuje się do dziś.