Pamięć Kresów 1918 – 1919

2 maja 2018 E Rad 0

Mimo że dopiero 11.XI.1918 r. podpisano porozumienie o zawieszeniu broni między walczącym stronami (Ententa -Mocarstwa Centralne), to Ukraina już 1-go listopada rozpoczęła wojnę o swoje granice z Polską zajmując Lwów.

Komunikacja bez barier

15 czerwca 2016 E Rad 0

Najbardziej czasochłonne pod względem logistyki były dwie edycje Powiatowego Konkursu Historycznego. Konkurs dedykowany Polskiemu Państwu Podziemnemu pod hasłem „Polacy z bohaterstwa znani”, a skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu pruszkowskiego, cieszył się dużym zainteresowaniem młodzieży.