Nasze Korzenie – cd genealogia

17 stycznia 2017 E Rad 0

Alan Jakman – student III roku dziennikarstwa (specjalizacja PR i ekonomia). Od ponad 8 lat interesuje się genealogią, w tym czasie ustalił, że jego przodkowie po mieczu osiedlili się w połowie XVII wieku w Górach Orlickich jako niemieccy osadnicy.

Heraldyka – źródło wiedzy o przodkach

29 kwietnia 2016 E Rad 0

Nie zabraknie także informacji o tym, czego możemy się dowiedzieć o rodzinie na podstawie wizerunku herbowego. Zostanie również omówiony temat fałszowania wywodów i tytułów szlacheckich.