KL Warschau (skrót od niem. Konzentrationslager Warschau).

4 października 2022 E Rad 0

Zastanawiającym jest fakt, że po wojnie w spisie ludności Warszawy brakuje około 200 000 ludzi. Statystyki uwzględniają ludzi, którzy zginęli podczas okupacji, Powstania Warszawskiego, zostali wywiezieni do obozów pracy. W 1999 roku Święty Jan Paweł II poświęcił kamień węgielny pod budowę Pomnika Pamięci Pomordowanych w KL Warschau.