Obchody Dnia Pamięci Więźniów Obozu Durchgangslager 121 i Niosących Im Pomoc

5 października 2020 E Rad 0

Powstałe w 2010 roku Muzeum Dulag 121 zajmuje się zbieraniem informacji, popularyzowaniem wiedzy i pielęgnowaniem pamięci o losach wypędzonych w czasie Powstania Warszawskiego i po jego zakończeniu oraz ofiarności i poświęceniu tych, którzy udzielali im pomocy, a także historią Pruszkowa i okolic. Muzeum od początku swojej działalności prowadzi projekt badawczy „Lista Pamięci”, na której udało się wpisać około 50 tysięcy byłych więźniów obozu.

Karty Historii

10 lutego 2018 E Rad 0

W okolicach Tomaszowa Mazowieckiego udało im się uciec i dostać do rodziny w Milanówku.

Karty Historii

2 lutego 2018 E Rad 0

„… jak społeczeństwo polskie reagowało na kolejne fale warszawiaków przymusowo wysyłanych w krakowskie, świętokrzyskie, łowickie i inne tereny centralnej i południowej Polski, w tym o zaangażowaniu społeczeństwa polskiego, AK-owców i konspiracyjnych polskich partii politycznych w organizację pomocy dla wysiedlonych.”

Polacy z Litwy byli w Pruszkowie

15 czerwca 2017 E Rad 0

Podborze. Piękna miejscowość na obrzeżach Puszczy Rudnickiej, która pamięta czasy świetności Rzeczypospolitej Obojga Narodów, ponieważ leżała dawniej na trakcie z Wilna przez Rudniki, Ejszyszki do Krakowa. Przez tą okolicę, najprawdopodobniej, przejeżdżał niejeden orszak królewski i wielkoksiążęcy.

Rody Kresowe

27 maja 2016 E Rad 0

Doktor Tomasz Mleczek – historyk wojskowości i bronioznawca średniowiecza i epoki nowożytnej, historyk gospodarczy średniowiecza.

Ludzie dawnego Pruszkowa

29 kwietnia 2016 E Rad 0

odczas spaceru będzie można dowiedzieć się, gdzie swój zakład fotograficzny miał autor najstarszych znanych pocztówek z widokami miasta, gdzie mieszkał Józef Kwasiborski, wiceburmistrz Pruszkowa, właściciel drukarni, redaktor i wydawca przedwojennej pruszkowskiej prasy, kto podczas wojny ukrywał kierownika Fabryki Ultramaryny Karola Siemiatycza.