Kolumna Niepodległości

24 stycznia 2018 E Rad 0

W ramach porozumienia międzyinstytucjonalnego „Miasto – Powiat” pozostaje uregulowanie formalności administracyjno-prawnych w udostępnieniu tego terenu oraz wydaniu niezbędnych pozwoleń na budowę.

Kolumna Niepodległości

20 stycznia 2018 E Rad 0

Źle by się jednak stało, gdyby władze samorządowe uznały, że nie wypada odmawiać władzy państwowej i podjęły tę inicjatywę „na siłę”.