Repatriacja czy depatriacja? Lata 1944 – 1946

13 listopada 2019 E Rad 0

Już od drugiej klasy szkoły powszechnej uczono nas różnych języków – w zależności od aktualnie panującego okupanta. Litewski i polski (Litwini, Niemcy), litewski, rosyjski, polski (Litwini, Rosjanie). W gimnazjum dodano język francuski.