Królewski herb Wilna

Wspomnienie „Pamięć Kresów”

30 września 2019 E Rad 0

Tym wstępem rozpoczynamy publikację opowiadania Pana Janusza Czarniawskiego zatytułowane „Pożegnanie z Wilnem”. Opowiadanie to, pochodzi z książki „Z polityką na co dzień” i zostało napisane na konkurs organizowany przez tyg. „Uważam Rze”. Raz w tygodniu przedstawiać będę fragmenty książki Pana Janusza.

Odradzanie się Polski 1914-1920

28 maja 2017 E Rad 0

Początek XX wieku w Europie odznaczał się nasileniem działalności rewolucyjnej i społecznej niezgody na stan istniejący. Zatem wybuch w 1914 roku I-szej wojny światowej był oczywistym efektem tej rewolucyjnej atmosfery i oznaczał koniec europejskiego porządku, istniejącego od ponad 120 lat.