10 kwietnia 2018

12 czerwca 2018 E Rad 0

W niedzielne popołudnie wraz z Starostą Pruszkowskim Panem Maksymem Gołosiem złożyliśmy skromną wiązankę kwiatów przy Epitafium Smoleńskim w kościele św Kazimierza w Pruszkowie. fot. archiwum PSP*2018