LIST OTWARTY.

25 lipca 2015 E Rad 0

Od 1 września 1939 samotnie prowadziliśmy wyczerpującą i bohaterską walkę z III Rzeszą. Nie znam jakichkolwiek wzmianek z tamtego okresu, mówiących o jakiejś opozycji w Niemczech. Więcej – dzisiejszy „bohater/patriota” niemiecki – Claus Schenk Graf von Stauffenberg – brał czynny udział w wojnie przeciwko Polsce.