Kolędy dla Internowanych

6 grudnia 2016 E Rad 0

Powinnością rządzących jest troska o Państwo i Obywateli, a powinnością Obywateli powinna być troska o „DOBRO WSPÓLNE”, czyli również każdego z nas z osobna. Każdy z nas jest twórcą wspólnej Ojczyzny i jej przyszłości.