Drużyniacy i strzelcy.

17 marca 2018 E Rad 0

Stypendysta Uniwersytetu w Bielefeld 1997, University of Notre Dame (1999-2000), Freie Universität Berlin 2005, Rektor UW 2007 i Fundacji Humboldta 2009. Od 2006 r. członek redakcji miesięcznika „Mówią wieki”. Współautor podręczników szkolnych i ponad stu artykułów popularnonaukowych.

Przystanek Historia

24 stycznia 2018 E Rad 0

Ważnym momentem w dziejach partii był podział na PPS-Lewicę (sprzeciwiającą się walce o niepodległość Polski) i PPS-Frakcję Rewolucyjną (opowiadającą się za niepodległą Polską), na czele której stanął Piłsudski.