Dlaczego przegłosowano „in vitro”?

26 lipca 2015 E Rad 0

Prezydent nie wziął pod uwagę jednoznacznie negatywnej opinii Kościoła katolickiego odnośnie tej ustawy, uwag zgłaszanych przez ekspertów Biura Analiz Sejmowych, Sąd Najwyższy oraz byłego prezesa Trybunału Konstytucyjnego, organizacji prorodzinnych, kobiecych czy prawników skupionych w Instytucie Kultury Prawnej Ordo Iuris.