Powstanie Warszawskie

31 lipca 2018 E Rad 0

Trąbiono wszem i wobec o powstaniu w getcie warszawskim w którym zginęło 14 Niemców, kilkunastu Białorusinów, kilku Łotyszy i Szaulisów, czyli Litwinów. Wszyscy oni byli w służbie Niemców w czasie II wojny światowej. Dobre i to, że Żydzi wzięli jakiś symboliczny odwet za zbrodnie niemieckie na ich narodzie.