Kadr z filmu "Czas wielkiej próby" z filmu Wandy Rollny z 1993 r.

Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego

28 kwietnia 2020 E Rad 0

Z 10017 księży diecezjalnych w Polsce, w czasie II wojny światowej zginęło 20 procent. Ogółem podczas okupacji zginęły 2804 osoby duchowne (biskupi, księżą, zakonnicy i siostry zakonne), a 3563 przeżyły obozy koncentracyjne, więzienia i represje okupanta. (gim, ekai)