28 czerwca Dniem Pamięci Poznańskiego Czerwca 1956 r.

29 czerwca 2015 E Rad 0

Wydarzenia w czerwcu 1956 r. w Poznaniu to pierwszy masowy bunt społeczny przeciwko ówczesnej władzy i sytuacji gospodarczej w kraju. Protesty rozpoczęły się od strajku robotników Zakładów Przemysłu Metalowego im. J. Stalina (obecna nazwa Zakłady Przemysłu Metalowego im. H. Cegielskiego).

Czerwcowe wspomnienia.

3 czerwca 2015 E Rad 0

Wspominamy czerwiec roku 1956, kiedy to robotnicy poznańskich Zakładów im. H. Cegielskiego, wtedy zwanych ZISPO (Zakłady im. Józefa Stalina), wyszli na ulicę, by upomnieć się o swoje prawa.