Kolumna Niepodległości

24 stycznia 2018 E Rad 0

W ramach porozumienia międzyinstytucjonalnego „Miasto – Powiat” pozostaje uregulowanie formalności administracyjno-prawnych w udostępnieniu tego terenu oraz wydaniu niezbędnych pozwoleń na budowę.