Notatnik Drugi (1 XII 1939 – 14 III 1940) – Lipiec 1941

1 sierpnia 2022 E Rad 0

Autorem Dziennika jest Żyd zasymilowany, zżyty z Polakami, zapisy dokonane zostały w języku polskim. We wstępie do wspomnianej już mej książki tak napisałem o losie społeczności żydowskiej na ziemiach polskich: „Był to wprawdzie fragment wielkiej europejskiej tragedii Żydów, ale jednocześnie integralna część dziejów okupowanego państwa polskiego”. Dziennik Czerniakowa potwierdza tę opinię, ukazuje tę tragedię bardziej jako część składową losu okupowanej Polski niż europejskiego żydostwa.