Darowizna na cele statutowe

4 czerwca 2019 E Rad 0

Przychody Stowarzyszenia przeznaczone są w całości na realizację celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między jego członków.

Nasze spotkania z Papieżem, 1989 rok.

1 czerwca 2019 E Rad 0

Grzegorz trzymał w dłoniach drewniany krzyż, który stał się dla nas relikwią. Krzyż zrobiłem z kawałka patyka wyrzuconego przez morze na plaże, jakiś rodzaj bambusa lub coś podobnego.

Konstytucja 3 Maja

2 maja 2019 E Rad 0

W skrócie od chwili uchwalenia Konstytucja 3 V 1791 stała się symbolem dążeń do odzyskania niepodległości i suwerenności Rzeczypospolitej, niezależnie od przeszkód wewnętrznych i zagrożeń zewnętrznych. Prof. dr hab. Marian Kallas

Kadr z filmu "Czas wielkiej próby" z filmu Wandy Rollny z 1993 r.

Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego

26 kwietnia 2019 E Rad 0

Z 10017 księży diecezjalnych w Polsce, w czasie II wojny światowej zginęło 20 procent. Ogółem podczas okupacji zginęły 2804 osoby duchowne (biskupi, księżą, zakonnicy i siostry zakonne), a 3563 przeżyły obozy koncentracyjne, więzienia i represje okupanta. (gim, ekai)

Rocznica aresztowania Szesnastu

26 marca 2019 E Rad 0

…w pewnym momencie zauważyliśmy, że jednak ktoś z domku wyszedł, zaczął machać rękoma, a nawet z pośpiechem zbliżał się w naszym kierunku. Okazało się, gdy się z nami zrównał, że jest to […] sekretarz, czy też prowadzący sekretariat Delegata Rządu.

Czy wiek czynnego prawa wyborczego powinien zostać obniżony?

9 marca 2019 E Rad 0

Zwolennicy obniżenia czynnego prawa wyborczego twierdzą, że skoro niepełnoletnim wolno  pracować, to mogą też głosować. Płacą podatki, więc mogą decydować, jak je wydawać. Sprzęgnięcie kryterium wieku pracy i prawa wyborczego ma wyrobić w młodych dobre nawyki obywatelskie.

Targówek skrzyżowanie Bazyliańskiej z Rembielińską

Powrót Wyklętych – “Niezłomnych”

1 marca 2019 E Rad 0

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – koncert na który złożą się m.in. utwory poetyckie z tomu Przemysława Dakowicza „Łączka”. Poruszającym elementem koncertu będzie wpleciona w poezję i muzykę opowieść o losach Żołnierzy Wyklętych, oparta o teksty dokumentów, listów i wspomnień przygotowana przez Przemysława Dakowicza. Koncert odbył się w 2016 r.

Nieodpłatna pomoc prawna

28 lutego 2019 E Rad 0

Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela osobiście adwokat lub radca prawny, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikant adwokacki lub aplikant radcowski. Pomoc zostaje udzielona potrzebującemu nieodpłatnie, co nie oznacza, że osoba ją świadcząca nie jest wynagradzana.

Wykaz miejsc pamięci powiatu pruszkowskiego

4 lutego 2019 E Rad 0

W zasięgu terytorialnym powiatu pruszkowskiego znajduje się wiele miejsc upamiętniających postaci i wydarzenia historyczne związane z walkami i męczeństwem Narodu Polskiego. Część z tych miejsc znajduje się w programie corocznego Rajdu Szlakiem Naszej Historii, wokół innych organizowane są uroczystości upamiętniające, będące nieodłącznym elementem głębokiej, regionalnej tożsamości zbiorowej. Władze powiatowe nie dysponują katalogiem miejsc pamięci, który obejmuje wszystkie gminy powiatu.