Targówek skrzyżowanie Bazyliańskiej z Rembielińską

Wspomnienie koncertu poetycko muzycznego „Łączka” z 2016 roku

2 lutego 2022 E Rad 0

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – koncert na który złożą się m.in. utwory poetyckie z tomu Przemysława Dakowicza „Łączka”. Poruszającym elementem koncertu będzie wpleciona w poezję i muzykę opowieść o losach Żołnierzy Wyklętych, oparta o teksty dokumentów, listów i wspomnień przygotowana przez Przemysława Dakowicza. Koncert odbył się w 2016 r.

Szczęśliwych Świąt Bożego Narodzenia

21 grudnia 2021 E Rad 0

Dla naszych Wspaniałych Przyjaciół, Czytelników, Sympatyków, Darczyńców z Kraju i Zagranicy, wszystkich członków Pruszkowskiego Stowarzyszenia Patriotycznego składamy serdeczne Życzenia Błogosławionych, spędzonych w zdrowiu, szczęściu i radości Świąt Bożego Narodzenia, pełnych wiary, nadziei, miłości oraz spokojnego Nowego Roku 2022 życzą Zarząd Pruszkowskiego Stowarzyszenia Patriotycznego oraz Redakcja “Podwarszawskiego Życia Pruszkowa”.      

wspomnienie inscenizacji – Stanu Wojennego.

13 grudnia 2021 E Rad 0

Stan wojenny – rok 1981   Krótka fotorelacja z inscenizacji przeprowadzonej 13 grudnia 2015 przez Związek Strzelecki Rzeczypospolitej z Pruszkowa i Mszczonowa przed kościołem pw. św. Kazimierza w Pruszkowie.          

Przegląd Przeszłość/Przyszłość, zorganizowany przez Fundację im. Janusza Kurtyki

1 września 2021 E Rad 0

Misja, cele, sposoby działania Fundacji im. Janusza Kurtyki – Zasadniczym celem Fundacji jest m.in. promocja polskiej historii i historiografii poza granicami kraju realizowana poprzez coroczne przyznawanie Nagrody im. Janusza Kurtyki. Adresatami Nagrody są polscy badacze, których publikacje badań – pośrednio lub bezpośrednio – wpisują się w nurt współtworzenia i promocji polskiej polityki historycznej. Z oczywistych względów, w pierwszej kolejności są to prace z zakresu historii najnowszej. Formą Nagrody jest przetłumaczenie wyróżnionej książki na język angielski oraz jej wydanie i promocja za granicą

Kalendarium Zbrodni Katyńskiej – część 2

10 maja 2021 E Rad 0

30 marca 1946 r., Kraków – Zamordowanie dr. Romana Martiniego, prokuratora zbierającego informacje na temat zbrodni katyńskiej. Jak wskazują źródła, nie ma udowodnionego jednego motywu tego morderstwa. Teksty źródłowe mówią natomiast o działalności R. Martiniego na rzecz ujawnienia prawdy katyńskiej.

Kalendarium Zbrodni Katyńskiej – część 1

19 kwietnia 2021 E Rad 0

Październik 1940 r., Moskwa – Ludowy komisarz spraw wewnętrznych ZSRS Ł. Beria w rozmowie z ppłk. dypl. Zygmuntem Berlingiem o polskich jeńcach w Kozielsku i Starobielsku: ,,Zrobiliśmy z nimi wielką pomyłkę; według niektórych relacji zdanie to brzmiało: „Zrobiliśmy z nimi wielką pomyłkę, oddaliśmy ich Niemcom”.