Piłowanie polskiego szlabanu - przekazanie Kresów Litwie 27 października 1939 r.

Pożegnanie z Wilnem …

11 października 2019 E Rad 0

Obawy mamy dotyczące deportacji na Sybir okazały się słuszne, bowiem już w dniu 14 czerwca 1941 roku przygotowane wcześniej transporty z Polakami wyruszyły na Wschód, w głąb Związku Radzieckiego.

Pamięci Kornela Morawieckiego

6 października 2019 E Rad 0

Przymusowy wyjazd Morawieckiego na Zachód był korzystny zarówno dla nich, jak i dla władz. Ostatecznie Kornel Morawiecki wrócił do kraju pod koniec 1988 r. i znów stanął na czele Solidarności Walczącej. Tym razem granicę przekroczył nielegalnie.

Królewski herb Wilna

Wspomnienie “Pamięć Kresów”

30 września 2019 E Rad 0

Tym wstępem rozpoczynamy publikację opowiadania Pana Janusza Czarniawskiego zatytułowane „Pożegnanie z Wilnem”. Opowiadanie to, pochodzi z książki „Z polityką na co dzień” i zostało napisane na konkurs organizowany przez tyg. „Uważam Rze”. Raz w tygodniu przedstawiać będę fragmenty książki Pana Janusza.

Siedemnasty dzień Powstania.

19 sierpnia 2019 E Rad 0

Na Mokotowie ppłk Stanisław Kamiński „Daniel” na rozkaz płk. Antoniego Chruściela „Montera” obsadza rejon Sielc i Sadyby. Przygotowuje się też do współdziałania z oddziałami powstańczymi, przebijającymi się do Warszawy z Lasów Chojnowskich.

Pokaz filmowy na Żbikowie

18 lipca 2019 E Rad 0

“Gdy będzie Nam bardzo źle, wspomnijmy chwilę gdy po raz pierwszy na nas spojrzał, niech radują się Wasze dusze, albowiem zbawienie stało się Waszym udziałem.”