Roczne sprawozdanie za 2016

 

ROCZNE  SPRAWOZDANIE  INFORMACYJNE  (MERYTORYCZNE) :

1  stycznia  2016 r.  –  31 grudnia  2016 r.

WPROWADZENIE :    

 

Pruszkowskie Stowarzyszenie Patriotyczne zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym
w Warszawie, 9 grudnia 2014 r. (nr KRS 0000532412, REGON 360278038, NIP 5342501009).

Miejsce siedziby Stowarzyszenia – Pruszków  (statut §2, p.1).

Adres – 05-800 Pruszków, ul. Rzeckiego 5 m.16

Został zarejestrowany Zarząd PSP, Komisja Rewizyjna oraz statut Stowarzyszenia.

Skład Zarządu PSP:

Piotr Zapart – prezes Zarządu,

Przemysław Sieciński – wiceprezes,

Beata Turczyn – skarbnik,

Hanna Radziejewska – sekretarz,

Adam Lewandowski – członek Zarządu.

Skład Komisji Rewizyjnej:

Piotr Olkowski,

Hanna Burza – Czarniawska,

Bolesław Jabłoński,

Helena Sabała.

 

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony  (statut §1, p.3).

 

W roku 2016 nie zmienił się skład Zarządu PSP ani pozostałe dane rejestrowe.

Cele statutowe Stowarzyszenia (statut §5) :

„Celem stowarzyszenia jest wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do wzbogacania rozwoju i upowszechniania demokratycznej myśli politycznej, organizowanie, prowadzenie i wspieranie działalności promującej kulturę polityczną. Stowarzyszenie dąży do państwa praworządnego i kształtowania demokratycznego porządku, zabezpieczającego podmiotowość obywateli i realizującego sprawiedliwość społeczną.”

Główne elementy programu Stowarzyszenia :

  1. Tematyka historyczna:

– miejsca, osoby, rocznice, pomniki, zakłady pracy,

– zbieranie materiałów i dokumentów,

– szukanie miejsc pochówku naszych bohaterów i powstańców,

– występowanie do władz z petycjami, np. nadanie nazwy ulicy,

– współpraca z Muzeum Dulag 121,

– wydawanie okolicznych broszur, ulotek, plakatów, albumów.

  1. Polacy na Kresach:

– organizowanie zbiórki darów,

– nawiązywanie kontaktów z organizacjami pomocowymi,

– szerzenie wiedzy o współczesnych problemach Polaków na Kresach i o jej historii,

– apelowanie do decydentów o szybsze reagowanie na potrzeby Polaków na Kresach.

  1. Działalność informacyjna:

– wydawanie biuletynu (miesięcznik lub kwartalnik),

– strona internetowa,

– ulotki i plakaty okolicznościowe.

  1. Zachęcanie młodzieży do udziału i współpracy w takich inicjatywach jak m.in.:

– „Powiatowy Konkurs Historyczny”,

– „Szukamy przodków i miejsc pamięci”

  1. Czynny udział w eventach społecznych i politycznych.

 

Statut Stowarzyszenia oraz główne elementy programu działalności Stowarzyszenia nie zmieniły się w przeciągu roku 2016 .             

BILANS  WYDARZEŃ :

Bilans obejmuje wydarzenia do 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.

 

PROGRAM  DZIAŁALNOŚCI  STOWARZYSZENIA  NA  ROK 2016  –  przyjęty 15.02.2016r.:

 

– Powiatowy Konkurs Historyczny – organizacja konkursu podjęta już w styczniu, Gala Finałowa – 15.04.2016,

– Cykl spotkań „Pamięć Kresów” – organizowany wspólnie z Muzeum Dulag 121,

– Uczestnictwo w rocznicach  „1 marca” , „27 marca” i innych  + ewentualne przygotowanie okolicznościowych broszurek,

– „Śniadania w parku” – przedsięwzięcie wspólne z powiatowymi organizacjami pozarządowymi,

– Koncert dla uczczenia rocznicy „1 Sierpnia”,

– „8 września” – happening przy pomniku w Helenówku organizowany ze Strzelcami RP,

– Konkurs z okazji 100-lecia Pruszkowa na mural dotyczący historii miasta (~wrzesień),

– „13 grudnia” – zorganizowanie uroczystości upamiętniającej 35 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego,

decyzja o formie uroczystości w późniejszym czasie – happening, koncert lub inne.

+  Ulotki promujące Stowarzyszenie, dostępne na każdej z uroczystości.

 

PROGRAM  ZREALIZOWANY: 

 

„PAMIĘĆ  KRESÓW”

Cykl  spotkań organizowany wspólnie z Muzeum Dulag 121.

(Cykl został rozpoczęty 7.12.2015 roku wykładem inaugurującym pana prof. Andrzeja Nowaka pt.:

„Kresy – historia bez końca”.)

23.01.2016  „Kresy – początki historii” – prelegent Janusz Czarniawski,

27.02.2016  „Pierwsza Rzeczpospolita – relacje polsko- litewsko- ukraińskie” – prelegent Małgorzata Włodek.

W ramach tego cyklu zostały w roku 2016 zorganizowane przez Muzeum jeszcze 4 spotkania, przy naszym „patronacie”:

09.04.2016 – Spektakl „Ten drogi Lwów” – wykonanie Stanisław Górka, Wojciech Machnicki, Zbigniew Rymarz – akompaniament,

12.06.2016  -„Rody Kresowe” – prelegent  dr Tomasz Mleczek,

27.11.2016  – „Wielkość i dramat polskich Kresów” – prelegent  Stanisław Srokowski.

03.12.2016  – „Śladami słów skrzydlatych … – pisarze i poeci polskich Kresów” – prelegent Mariusz Olbromski ,

 

KONCERTY

06.03.2016  Koncert  „Wybieram wolność” w wykonaniu „Garwolińskiego Teatru Muzycznego Od Czapy”, zespołu „Czapoba” oraz gościnnie Jana Trebuni- Tutka i zespołu „Jazgot”, wiersze i relacje „Żołnierzy Wyklętych”: aktorzy Dariusz Kowalski oraz Radosław Pazura.

Współpraca PSP ze Starostwem Pruszkowskim przy organizacji koncertu.

Stowarzyszenie przygotowało broszurki o „Żołnierzach Wyklętych”:

„1 marca – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 1944 – 1963”,

„27 marca -70. Rocznica aresztowania Szesnastu Przywódców Polskiego Państwa Podziemnego”

(broszurka została również przetłumaczona na jęz. angielski).

11.12.2016  Koncert (po Mszy Św.) w 35 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, poświęcony pamięci osób internowanych i prześladowanych, pt.: „Kolędy (dla) Internowanych”. Wykonanie: aktor Jan Kulczycki i „Ferajna z Hoovera”.

Przygotowano również broszurkę: „Internowanie działaczy opozycji w stanie wojennym. Twórczość stanu wojennego. Poeci stanu wojennego”.

 

ROCZNICA  KATASTROFY  SMOLEŃSKIEJ

09.04.2016  Uroczysta Msza Święta w intencji wszystkich Ofiar Katastrofy Smoleńskiej zorganizowana przez Społeczny Komitet Upamiętnienia Ofiar Katastrofy Smoleńskiej w Pruszkowie – msza w 1. Rocznicę odsłonięcia Epitafium Smoleńskiego. Delegacja PSP brała udział w składaniu wieńców pod tablicą Epitafium Smoleńskiego.

Inicjator i organizator uroczystości Przemysław Sieciński – PSP.

 

POWIATOWY  KONKURS  HISTORYCZNY  (projekt wiodący dla PSP)

(2016 R. – II. edycja)  konkurs skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie pruszkowskim, pod hasłem: „ Odkrywamy naszą historię” – „Polskie Państwo Podziemne – Polacy z bohaterstwa znani”. Prace mogły dotyczyć tematu ogólnego, ale także bardziej szczegółowego: „Aresztowanie 16 Przywódców Polskiego Państwa Podziemnego w Pruszkowie – 27/28 marca 1945r.”

W konkursie  uczestniczyło 8 na 10 szkół, 27 uczniów, nadesłano 10 prac plastycznych, 14 wierszy i 8 prac multimedialnych.

15.04.2016  Gala Finałowa konkursu (praktycznie rozpoczętego już w styczniu) odbyła się w połączeniu z obchodami  5. Rocznicy posadzenia „Dębów Katyńskich” na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie. Koordynator konkursu i organizator uroczystości – Małgorzata Włodek.

 

POGRZEB „ŁUPASZKI” NA POWĄZKACH

24.04.2016  Pogrzeb majora Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”  – delegacja (dołączona do ks. Macieja Smolińskiego i młodzieży, m.in. z Liceum Kościuszki) – kościół p.w. św. Karola Boromeusza w Warszawie; pogrzeb z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy.

 Szczątki majora Szendzielarza złożono w grobie rodzinnym na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach – Delegacja: Przemysław Sieciński, Janusz Czarniawski, Bolesław Jabłoński, Jan Kulczycki (PSP i Grupy Oporu „Solidarni”).

 

PIKNIKI  W PARKU  ORGANIZACJI  POZARZĄDOWYCH

07.05.2016  „Śniadanie w parku Sokoła” pod hasłem: „Pruszków artystyczny” – PSP  przedstawia trzy wystawy, główną: „Szkółki żbikowskie – miejsce magiczne”   oraz dwie pod wspólnym tytułem „Pruszków w fotografii”.

Wystawa Główna przypomniała istniejącą do dziś i rozwijającą się na nowo a sięgającą swoimi korzeniami roku 1898, firmę ogrodniczą na Żbikowie założoną przez Piotra Ferdynanda Hosera.

Dwie mniejsze wystawy prezentowały fotografie Pruszkowa, to zdjęcia Jerzego Matusiaka  – „Nostalgia …” oraz Piotra Tomaszewskiego – „Kolory ulic Pruszkowa”.

21.05.2016  „Śniadanie w parku Sokoła” pod hasłem: „Pruszków przemysłowy” –  PSP przedstawiło retrospektywną wystawę pt.: „Czy tak musiała zakończyć się historia … (zakłady produkcji obrabiarek) Mechanicy” (inicjator i główny organizator – Janusz Czarniawski).

11.06.2016 – „Powiatowy Piknik Organizacji Pozarządowych”  – PSP zorganizowało wystawę wpisując się
w treść wspólnego dla organizacji hasła: „Komunikacja bez barier” – dla PSP to komunikacja między ludźmi.

Nasze Stowarzyszenie pokazało w krótkiej formie swój dorobek (od momentu zarejestrowania się), głównie   podkreślając otwarcie się na współpracę z różnymi  instytucjami  i organizacjami.

 

UROCZYSTOŚCI  ZWIĄZANE  Z  ROCZNICAMI

Uczestniczenie w uroczystościach obchodów ważnych państwowych i patriotycznych rocznic, których głównymi organizatorami były Starostwo Pruszkowskie i Muzeum Dulag 121 oraz inne instytucje i organizacje    –  składanie wieńców –

01.03.2016  Udział PSP w uroczystym składaniu wieńców na grobie kpt. Bolesława Pajączka ps. „Groźny” na Cmentarzu Żbikowskim – Żołnierza Wyklętego.

01.03.2016  Uczestnictwo PSP, w osobie Małgosi Włodek (na zaproszenie Starosty Pruszkowskiego Maksyma Gołosia)  w Siatkówce- Nowiny, gm. w woj. świętokrzyskim, w uroczystościach „Narodowego  Dnia Żołnierzy Wyklętych” . Na terenie gminy znajduje się symboliczny grób Karola Łoniewskiego ps. „Lew”, mieszkańca powiatu pruszkowskiego.

05.03.2016  Udział w II. Pruszkowskiego Marszu Żołnierzy Wyklętych zorganizowanego przez Obóz Narodowo – Radykalny.  Złożenie wieńców pod tablicą na budynku dworca PKP w Pruszkowie, upamiętniającą Stanisława Bema ps. „Gryf”.

17.04.2016  Uroczyste poświęcenie Krzyża Pamięci wzniesionego w Komorowie z okazji 1050 rocznicy Chrztu Polski (przed uroczystością – Msza Święta w Kościele Narodzenia NMP w tej intencji).

01.08.2016  Udział w uroczystości upamiętniającej pruszkowski incydent powstańczy związany z dniem wybuchu Powstania Warszawskiego.

07.08.2016  Pęcice – Obchody upamiętniające 72. Rocznicę Powstania Warszawskiego oraz bitwę i egzekucję w Pęcicach, a także 70. Rocznicę uroczystości pogrzebu i poświęcenia pomnika- mauzoleum. Odbył się także 50. Rajd „Po kamienistej drodze”. Nasza delegacja – Małgosia Włodek, Adam Lewandowski i Piotr Brulikis.

19.09.2016  Uroczystość patriotyczno –religijna oraz Inscenizacja bitwy Ołtarzewskiej 8 10 września 1939r., w wykonaniu Stowarzyszenia Historyczno- Rekonstrukcyjnego „Patria”. Relacja z tego wydarzenia naszego wysłannika Rafała Węglewskiego.

23.09.2016  „Dzień Pamięci Więźniów Obozu Dulag 121 i niosących im pomoc” – uroczystość przy pomniku „Tędy przeszła Warszawa” w Pruszkowie na terenie byłych Zakładów Naprawy Taboru Kolejowego. Relację
z uroczystości przygotował Rafał Węglowski.

06.10.2016  Uroczyste otwarcie wystawy zorganizowanej przez Muzeum Dulag 121 w Sejmie Rzeczypospolitej, wraz z towarzyszącą jej konferencją: w tym wykład pana prof. Jana Żaryna oraz relacje
 i wspomnienia świadków exodusu Warszawy.

Na zaproszenie pani dyrektor Małgorzaty Bojanowskiej udział w uroczystości wzięli Beata Turczyn, Małgorzata Włodek, Rafał Węglewski.

Tytuł wystawy: „Solidarność i wsparcie. – Pomoc dla ludności Warszawy i okolic, wypędzonej w czasie Powstania Warszawskiego i po jego zakończeniu”.

11.11.2016  Uroczystości Święta Niepodległości w Pruszkowie, m. in. w programie złożenie wieńców pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki przy ul. 3 Maja na Żbikowie przez uczestniczące delegacje, przemarsz do kościoła na Żbikowie, Msza św. w kościele p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP.

STRONA  INTERNETOWA  i  NA  FACEBBOOKU

Stroną internetową i naszą stroną na Facebooku opiekuje się Edward Radziejewski uzupełniając ją nowymi wpisami a także zamieszczając  własnoręcznie wykonane filmy z uroczystości, których jesteśmy autorami i na które zostajemy zaproszeni. Jest on także inicjatorem i swego rodzaju twórcą zamieszczonej na stronie  interaktywnej mapy Pruszkowa.

Do autorów publikacji na stronie internetowej dołączyli, obok często piszącego Janusza Czarniawskiego, Wojciech Fabian (w cyklu „Patriotyczne podróże po Polsce”) oraz Rafał Węglewski jako fotoreporter
i prezenter różnych interesujących wydarzeń.

 

UWAGI KOŃCOWE:

W znaczącej większości wydarzeń brał udział a trzymał pieczę nad wszystkimi wydarzeniami Piotr Zapart.

Często w przygotowaniu różnych inicjatyw uczestniczyli inni członkowie Stowarzyszenia.

Należy również wspomnieć, że w porównaniu założeń programowych PSP do ich wykonania w roku  2016,  nie doszło do realizacji, z różnych przyczyn, następujących inicjatyw:

– Koncert „sierpniowy”, pt.: „Tu była Warszawa” w podziękowaniu mieszkańcom Pruszkowa za pomoc osobom wypędzonym po powstaniu z Warszawy, planowany na 18.09.2016,

– Happening przy pomniku w Helenówku organizowany ze Strzelcami RP,

– Konkurs z okazji 100-lecia Pruszkowa na mural dotyczący historii miasta.

 

BILANS  OSOBOWY :       

 

– Pruszkowskie Stowarzyszenie Patriotyczne zostało zarejestrowane w KRS licząc 18 członków Założycieli.
W 2015r. przyjęto do Stowarzyszenia czterech nowych członków,  a  w  2016r. – 2 członków.

Nikt z grona członków nie został wykluczony.

W Stowarzyszeniu nie ma osób zatrudnionych, np. w charakterze pracowników administracji.

W związku z tym w rozliczeniu działalności Stowarzyszenia brak takich elementów jak np.: wypłacanie przez Stowarzyszenie wynagrodzeń z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, zarówno członkom Zarządu jak i pozostałym członkom. Dotyczy to także osób z zewnątrz Stowarzyszenia.

– Spotkania Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, średnio 2 razy w miesiącu. Mają miejsce również spotkania członków Zarządu pomiędzy oficjalnymi zebraniami celem różnych pilnych uzgodnień lub prac organizacyjnych.

 

PODSUMOWANIE  FINANSOWE :           

– Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

– Sprawozdanie jest sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności statutowej Stowarzyszenia, w okresie nie krótszym niż jeden rok od daty jego sporządzenia.

– Nie występują okoliczności, które wskazywałyby na zaistnienie zagrożeń dla kontynuowania działalności przez Stowarzyszenie.

– Znacząca większość organizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięć była bezkosztowa, a tym „Pamięć Kresów”, „Śniadania w parku”, uczestniczenie w różnych uroczystościach.

– Realizacja dwóch zadań publicznych została zorganizowana w wyniku wygrania przez Stowarzyszenie konkursu ogłoszonego przez Starostwo (temat konkursu j.n.) i została sfinansowana z dotacji Starostwa (kwota wykazana w umowie została przelana na konto Stowarzyszenia).

– Stowarzyszenie otrzymało dotację na następujące inicjatywy:

  1. a) „Powiatowy Konkurs Historyczny” dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu

Pruszkowskiego, który to sfinansował potrzeby konkursu.

Koszty pokryte z dotacji                                                                                        3 390,00 zł

               Koszty pokryte z własnych środków                                                      196,47 zł

Wycena wkładu wolontariuszy i członków PSP (9 osób)                                1 380,00 zł

Razem                                                                                                                       4 966,47 zł

  1. b) Koncert „Kolędowanie (dla) Internowanych”

Powiat  Pruszkowski  sfinansował potrzeby koncertu.

Koszty pokryte z dotacji                                                                    6 545,00 zł  wykorzystano 5 475,44 zł

Koszty pokryte z własnych środków                                                 120,00 zł  wykorzystano    120,45 zł

Wycena wkładu wolontariuszy i członków PSP (8 osób)           1 490,00 zł

Razem                                                                                                    8 155,00 zł  wykorzystano 7 085,89

Niewykorzystaną kwotę dotacji zwrócono na konto Starostwa.

Sprawozdania końcowe obu przedsięwzięć zostały złożone do Starostwa Powiatowego w obowiązującym terminie i zatwierdzone – przyjęte bez uwag.

Koncert „Wybieram wolność” został całkowicie opłacony przez Starostwo i rozliczony wewnętrznie.

 

INFORMACJE  KOŃCOWE :

– Pruszkowskie Stowarzyszenie Patriotyczne opiera swoją działalność na pracy społecznej członków (statut §4).  Ponieważ nie prowadzi działalności gospodarczej, przedstawione powyżej podsumowanie finansowe sporządzone zostało w sposób uproszczony.

Stowarzyszenie nie poniosło w analizowanym okresie kosztów finansowo- administracyjnych, np. związanych z odpłatnym wynajmowaniem lokalu na spotkania ani nie zatrudniało pracowników. Stowarzyszenie w ostatnim okresie czasu nie udzielało poręczeń, gwarancji i innych zobowiązań.

 

Pruszków,  dnia  31 marca 2017 r.